VYHLEDÁVÁNÍ
Podle výrobce

Reklamační řád

Reklamační řád

  • Reklamace se řídí dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku
  • V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má kupující nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu.
  • Pro správné uplatnění reklamace je nutné nejprve nás kontaktovat a dohodnout postup reklamace, kontakt je možný telefonicky, e-mailem nebo písemně
  • V případě zasílání reklamovaného zboží poštou je nutné, aby byl již proveden výše uvedený první kontakt
  • Bez předchozí dohody nebude reklamované zboží přijato k reklamaci, prodávající má právo zásilku odmítnout
  • Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít
  • Kupující může též požadovat slevu z kupní ceny zboží, tuto slevu lze poskytnout v případě, kdy má věc vady, které nebrání, aby sloužila danému účelu
  • V případě uplatnění slevy, bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat
  • Použité a komisní zboží zakoupené prostřednictvím eshopu vyměnujeme a reklamace příjmáme pouze v naší provozovně ( pokud není dohodnuto s kupujícím jinak ) - toto se netýká nového zboží.
  • K rychlému vyřízení Vaší reklamace si stáhněte a vyplňte reklamační protokol, který přiložíte v zásilce s reklamovaným zbožím. Reklamační protokol ke stažení zde.

Pozn.: Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem dodavatele.